Pedagogisk basiskunnskap

Bokomtale

I denne boken har en del studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag kastet blikket bakover i den pedagogiske idéhistorie og søkt innenfor den pedagogiske filosofi for å se om de gamle ideer helt ifra Sokrates, Platon og Aristoteles i den greske antikken fortsatt rommer tanker som innenfor den flytende modernitet kan gi oss bedre retningsangivelser for en fremtidsrettet pedagogikk. Denne boken tar deg med på en spennende reise gjennom de siste to millennier. Empirismen til bacon, Locke, Hume, Berkeley og Mill inspirert av Descartes sin rasjonalisme er starten på den moderne vitenskaps søken etter å forstå menneskelig erkjennelse og menneskelig eksistens. Videre møter vi Hegels tidsaktuelle forståelse av frihetsbegrepet, Kierkegaards tro på kjærligheten, Nietzsches postulater om at vi må ”bli den vi er”, Husserls fenomenologi, Arends skepsis til det moderne samfunn, Gadamers advarsel om å tenke metode innenfor pedagogikken og; ikke minst vil du gjennom denne boken kjenne engasjementet til 19 studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag som gjennom dette prosjekt bedriver en pedagogisk arkeologiske sondering med et ønske om å bedre den pedagogiske praksis.

”Pedagogisk basiskunnskap” er en bok som ikke dekker hele den pedagogiske idéhistorie, men den trekker fram de viktigste tanker og holdninger enhver våken pedagog bør besitte før han beveger seg ut i det pedagogiske praksisfelt. Pedagogisk innovasjon, pedagogisk nytenkning og pedagogisk forskning bør etter denne bokens mening og holdning ta med seg det beste fra fortiden og innlemme dette i alt arbeidet som tar sikte på å skape en skole for fremtiden.

Tilbake