Å lete etter det skjulte

Bokomtale

Denne første bok i serien «Den profesjonelle lærer» omhandler hvordan du – enten du er lærer, eller på annen måte arbeider tett på mennesker – kan klare å oppnå gode og byggende relasjoner til elever eller kolleger. Ikke kun begrenset til det vi sanser gjennom vår skjematiske optikk, men også ved å oppdage det skjulte og forløse det mulige, og kanskje det umulige? Det er i det skjulte vi finner årsakene til hvorfor elever bedriver det som i dagens todimensjonale pedagogiske virkelighetsrapporter benevnes som; elever med utfordrende atferd; elever med antisosial atferd; elever med konsentrasjonsvansker. Begynner vi å lete bak beskrivelsene – som i vesentlig grad oppsummerer symptomer og kriterier – vil en ofte kunne oppdage fordekte områder. Vi ønsker å lyssette mulighetene til å ta ut ny kurs for profesjonelt lærerarbeid. I denne bokserien jakter vi på lærerprofesjonens ubrukte muligheter, gjennom et forsøk på å forløse de tilgjengelige ressurser. Den tellende ryddighetspedagogikken er ikke svaret for norsk skole.Vårt tilsvar til denne utvikling eller innvikling er nærhetspedagogikk- ei tilnærming bygd på en vid forståelse og bearbeiding av det erfarte.

Tilbake