Utgivelser

Taraldsen E, (2015) Etisk pedagogikk, -på leting etter etisk pedagogisk praksis

Etisk pedagogikk

ISBN 978-82-998563-9-3

NOK 300,- + porto og eksp. (NOK 70,-)

Sjanger: Fagbok/lærebok i pedagogikk

Etisk pedagogikk er en lærebok i pedagogikk som gjennom en nyutviklet modell, etisk pedagogisk forklaringsmodell, forsøker å klargjøre sammenhenger mellom pedagogisk teori og pedagogisk praksis.
Om forfatteren
Les bokomtale
Bestill boken


Kanestrøm E, Taraldsen E, (red.) (2014) Spesialpedagogisk entrè

Spesialpedagogisk entrè

ISBN 978-82-998563-8-6

NOK 320,- + porto og eksp. (NOK 50,-)

Sjanger: Fagbok/lærebok i pedagogikk

Innbinding: Heftet

Antall sider: 354

Boken Spesialpedagogisk entré tar deg med inn i den spesialpedagogiske verden gjennom kritiske og reflekterte dialoger og perspektiver. Femtitre studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har skrevet og illustrert boken høstsemesteret 2014.
Om forfatterne
Les bokomtale
Bestill boken

Taraldsen S, (2014) Arkitektoniske Atmosfærer

Arkitektoniske Atmosfærer

ISBN 978-82-998563-7-9

NOK 180,- + porto og eksp. (NOK 50,-)

Sjanger: Masteroppgave

Innbinding: Heftet

Antall sider: 68

Masteroppgave i arkitektur, NTNU 2014.
Om forfatteren
Les bokomtale
Bestill boken

Sundsdal E, Øksnes M, Kanestrøm E, Taraldsen E, (2014) Profesjonell lærer - Klasseledelsens blindflekker, -om uro, klasseledelse og ny-enkel pedagogikk

Profesjonell lærer - klasseledelsens blindflekker

ISBN 978-82-998563-6-2

NOK 150,- + porto og eksp. (NOK 50,-)

Sjanger: Fagbok/lærebok i pedagogikk

Innbinding: Heftet

Antall sider: 84

Dette er tredje bok i serien «Den profesjonelle lærer». I dette essay kaster Maria Øksnes og Einar Sundsdal et kritisk blikk på «klasseledelse» som metodisk fenomen innenfor et regime de benevner som «ny-enkel pedagogikk».
Om forfatterne
Les bokomtale
Bestill boken

Steinsholt K, Kanestrøm E, Taraldsen E, (2014) Profesjonell lærer - muligheter og begrensninger

Profesjonell lærer - muligheter og begrensninger

ISBN 978-82-998563-5-5

NOK 150,- + porto og eksp. (NOK 50,-)

Sjanger: Fagbok/lærebok i pedagogikk

Innbinding: Heftet

Antall sider: 84

Dette er andre bok i serien «Den profesjonelle lærer». Professor Kjetil Steinsholt diskuterer i dette foredraget profesjonalitet og profesjonsstatus i forhold til pedagogisk arbeid.
Om forfatterne
Les bokomtale
Bestill boken

Kanestrøm E, Taraldsen E, (2014) Å lete etter det skjulte

Å lete etter det skjulte

ISBN 978-82-998563-4-8

NOK 125,- + porto og eksp. (NOK 50,-)

Sjanger: Fagbok/lærebok i pedagogikk

Innbinding: Heftet

Antall sider: 52

Denne første bok i serien «Den profesjonelle lærer» omhandler hvordan du – enten du er lærer, eller på annen måte arbeider tett på mennesker – kan klare å oppnå gode og byggende relasjoner til elever eller kolleger.
Om forfatterne
Les bokomtale
Bestill boken

3.klassestudenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Taraldsen E (Red.), (2012) Pedagogisk basiskunnskap

Pedagogisk basiskunnskap

ISBN 978-82-998563-3-1

NOK 220,- + porto og eksp.

Sjanger: Fagbok/lærebok i pedagogikk

Antall sider: 160

Studenter ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har i denne boken kastet blikket bakover i den pedagogiske idéhistorie og søkt innenfor den pedagogiske filosofi. Kan gamle ideer helt fra Sokrates, Platon og Aristoteles i den greske antikken fortsatt romme tanker som innenfor den flytende modernitet kan gi oss bedre retningsangivelser for en fremtidsrettet pedagogikk?
Om redaktøren
Les bokomtale
Bestill boken

Taraldsen E, (2012) Dannelse som oppbyggelse

Dannelse som oppbyggelse

ISBN 978-82-998563-2-4

NOK 329,- + porto og eksp.

Sjanger: Fagbok/lærebok i pedagogikk

Antall sider: 371

Denne boken omkring dannelse representerer en reaksjonær stemme innenfor dagens dannelsesdiskurs. Subjektivismen, eksistensialismen eller den ontologiske hermeneutikk bør igjen bli premissleverandørene innenfor pedagogikken og innenfor det å drive dannelsesinstitusjoner.
Om forfatteren
Les bokomtale
Bestill boken

Taraldsen E, (2011) Evidensbasert Pedagogikk

Homero Libero

ISBN 978-82-998563-1-7

NOK 248,- + porto og eksp.

Denne læreboken i pedagogisk filosofi omhandler evidensbaseringen ("kunnskapsbaseringen") i pedagogikken. Dette er en diskurs innenfor den pedagogiske filosofi som står mellom subjektivismen og objektivismen. Dersom du ønsker å få en oversiktlig og oppdatert innføring omkring evidensbasert kunnskap og evidensbasert praksis er dette boken for deg.
Om forfatteren
Les bokomtale
Bestill boken


Taraldsen E, (2011) Homo Libero

Homero Libero

ISBN 978-82-998563-0-0

NOK 298,- + porto og eksp.

Befinner norsk og vestlig pedagogikk seg i det Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) benevnte som "sannhetens fremadskridende utvikling" (Hegel 1807/2009: s.31), eller gjør den ikke det? Denne lære- og meningsboken i pedagogisk filosofi tar for seg de lange linjene innenfor pedagogikken, og stiller en del kritiske spørsmål til om dagens pedagogikk beveger seg i riktig retning.
Om forfatteren
Les bokomtale
Bestill boken