Evidensbasert Pedagogikk

Bokomtale

Denne læreboken for lærer- og førskolelærerstudenter tar for seg evidensbaseringen innenfor utdanningssektoren. Både i barnehagene og i skolene er det i de siste årene blitt mer vanlig med såkalte multisystemiske programmer som er utviklet ved vitenskapelig testing av utvalg. Programmene er testet ut og funnet å virke før de benyttes. Denne boken tar for seg to evidensbaserte atferdsprogrammer, Olweus-programmet og LP-modellen. Olweus er utviklet av professor Dan Olweus og LP-modellen av professor Thomas Nordal. Dette er de to med mest erfaring og kunnskap omkring atferdsutfordringer i skolen i Norge i dag. Deres programmer støttes av kunnskapsdepartementet og det er benyttet flere titalls millioner kroner på disse programmene.

Denne bokens diskurs tar for seg om disse programmene og denne måten å tenke pedagogikk på er noe skolen bør satse på? Boken avslører at disse programmene ikke holder hva de lover, og at de sannsynligvis ikke virker i det hele tatt.

Bokens andre del forklarer en del ord og begreper som bør beherskes innenfor all pedagogisk grunnlagstenkning, og som er viktig å kunne innenfor den diskurs boken løfter frem.

Boken kan leses av andre studieretninger også da evidensbasering er en trend som berører alle samfunnsområder, og som sannsynligvis fungerer like dårlig også på andre områder.

Tilbake